Skip to content

AVÍS LEGAL

Llei de Protecció de Dades

Pel que fa al compliment de la Llei de Protecció de Dades, li informem que les dades personals que vostè ens proporcioni en qualsevol dels formularis d’aquest lloc web s’inclouen en uns fitxers automàtics propietat i responsabilitat de CeGe, societat de nacionalitat espanyola amb NIF A-08 345.035 i domicili social al carrer Ciutat d’Asunción, 42, Barcelona (Espanya), i seran tractades per mètodes automatitzats amb l’única finalitat de fer possible la gestió administrativa de les nostres relacions comercials, i/o de permetre la realització dels serveis explicats en aquest lloc web.

Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei 15/1999 de protecció de dades simplement notificant-ho per correu, fax o correu electrònic, o directament en aquest lloc web.

La finalitat fonamental d’aquest lloc web és permetre la realització de propostes de negoci i comercials entre empreses, motiu pel qual guardem el correu electrònic amb l’única finalitat de permetre aquest contacte, entenent que aquest correu ha estat destinat a relacions professionals, i no personals. Les dades contingudes en la base de dades que permet la realització d’aquest servei es refereixen exclusivament a empreses i professionals, i no és obligatori introduir cap dada de caràcter personal.

CeGe
Ciutat d’Asunción, 42
08030 Barcelona

CONTACTO:
info@cegeglobal.com
Tel. 93 274 59 00
Fax 93 274 59 10

DATOS REGISTRALES:
Reg. Merc. de Barcelona, hoja nº 28.173, folio 189, tomo 2.650, libro 2.030, sección 2ª, insc. 1ª. N.I.F. A-08345035