Skip to content

El nostre portafoli de sostenibilitat

La sostenibilitat és un dels principals fonaments a CeGe

A CeGe, pensem que l’eficiència i la responsabilitat són clau per reduir tant els residus com les emissions de carboni. Treballem de manera constant i contínua perquè CeGe sigui una empresa sostenible. Els nostres esforços se centren en:

  • Convertir-nos en una companyia d’emissions netes zero de carboni per al 2030
  • Reduir els residus en tots els nivells
  • Escollir proveïdors, tecnologies i materials sostenibles

CeGe, alineada amb els ODS

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són una crida urgent a l’acció de tots els països, en una associació global. Aquests objectius reconeixen que a part d’acabar amb la pobresa calen estratègies que millorin la salut i l’educació, redueixin la desigualtat i donin suport al creixement econòmic; a més a més cal lluitar contra el canvi climàtic i treballar per preservar la salut dels nostres oceans i boscos.

Les certificacions més exigents reconeixen els nostres esforços a l’hora de respectar i cuidar el medi ambient. A CeGe, hem establert processos interns que garanteixen que les nostres activitats diàries, industrials i relacionades amb l’oficina, tenen un impacte ambiental mínim. Oferim als nostres clients una àmplia gamma de productes i tecnologies sostenibles i desenvolupem processos que redueixen la petjada ecològica dels nostres serveis. Fins i tot, fem un pas endavant en el nostre compromís: només treballem amb proveïdors que mostrin la mateixa consciència ambiental que nosaltres.

Com treballem a CeGe per assolir el compliment dels ODS?

Donant suport activament a l’Objectiu 12
A CeGe treballem proactivament cap a l’Objectiu 12 (Desenvolupament sostenible) per garantir patrons de consum i producció sostenibles. Concretament, centrem els nostres esforços en els objectius següents:

L’Objectiu 12.5, el propòsit del qual és reduir substancialment la generació de residus mitjançant la prevenció, reducció, reciclatge i reutilització, per al 2030. A CeGe, pensem que l’eficiència és un gran conductor de sostenibilitat. Gràcies a l’ús de tecnologies capdavanteres, com la impressora Komori, podem prevenir errors humans i evitar el residu. Tot el paper sobrant dels processos industrials es recicla per transformar-lo en paper nou.
L’Objectiu 12.6, la finalitat del qual és esperonar les empreses, especialment les que són grans i transnacionals, perquè adoptin pràctiques sostenibles i integrin la informació de sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes. A CeGe, donem suport a aquest objectiu mitjançant la introducció de solucions de gestió d’impressió eficients i sostenibles que en redueixen el residu, que permeten a les empreses globals imprimir localment a través de la nostra xarxa de socis. A més a més, fem servir primeres matèries de fonts sostenibles i tecnologies d’impressió no contaminants. Llegeix més sobre el nostre conjunt de solucions de gestió d’impressió aquí. Llegeix més sobre el nostre conjunt de solucions de gestió d’impressió aquí.

Prenent mesures per donar suport a l’Objectiu 13

També treballem en l’Objectiu 13, el qual crida a prendre una acció urgent per combatre el canvi climàtic i els seus impactes. L’objectiu està estretament vinculat als altres setze objectius que formen part de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Per fer front al canvi climàtic, els països van adoptar l’Acord de París, que té com a objectiu limitar l’augment de la temperatura global per sota dels 2 graus centígrads. Aconsegueix més informació sobre l’Objectiu 13 i les últimes notícies sobre el clima de les Nacions Unides a un.org/climatechange. A CeGe utilitzem la impressió òfset LED-UV ecològica, que té la menor petjada de carboni possible, redueix enormement el consum d’energia i està 100% lliure de mercuri i ozó, dos dels pitjors contaminants del sector de la impressió. Aquesta tecnologia innovadora també ofereix una qualitat superior i noves opcions d’impressió per als nostres clients.

Som capdavanters a Europa en l’adopció de pràctiques que donen suport a l’Objectiu 15
Hem estat capdavanters a Europa a l’hora d’implantar pràctiques industrials que donen suport a l’Objectiu 15, que té la finalitat de protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres; gestionar de manera sostenible els boscos; combatre la desertificació i detenir i invertir la degradació de la terra, així com aturar la pèrdua de biodiversitat.

A CeGe fem servir primeres matèries que s’han blanquejat utilitzant una tècnica anomenada Elemental Chlorine Free (ECF), la qual garanteix l’absència de derivats de clor orgànic, és a dir, la pasta que es fa servir en la producció de paper s’ha blanquejat amb processos ecològics que exclouen l’ús de productes que tenen clor: chlorinefreeproducts.org. Excloure’n el clor dels nostres processos és important, perquè provoca danys ambientals al subsol i és especialment nociu per als organismes que viuen a l’aigua i al sòl.

CeGe té el Certificat de Cadena de Custòdia SGSCH-COC-005193, el qual garanteix que les primeres matèries que fem servir hagin estat elaborades amb recursos de boscos gestionats d’acord amb estrictes estàndards socials, ambientals i econòmics: fsc.org. CeGe és partidari del PEFC (Programa per a l’Aprovació de Certificació Forestal), una organització no governamental global, sense ànim de lucre i independent que promou la gestió sostenible dels boscos per aconseguir l’equilibri social, econòmic i ambiental: pefc.es.

CeGe és una empresa associada a «Plant for the Planet», un programa de l’ONU que implica persones, institucions, empreses i governs en la plantació de més de mil milions d’arbres cada any a tot el món.

Per acabar, però no per això menys important, CeGe ha rebut el Certificat de bones pràctiques comercials i mediambientals, que obtenen les empreses que es comprometen a dur a terme una política de gestió mediambiental adequada. L’acreditació té en compte diversos aspectes: compliment de la legislació i normativa ambiental vigent; correcta gestió de residus: neteja i ordre intern, emmagatzematge selectiu i lliurament a operadors autoritzats; eliminació de productes tòxics i substitució per productes alternatius, i compromís amb la millora contínua.

Valorem el respecte pel medi ambient tant com valorem l’eficiència

Donem suport a l’Objectiu 11 ODS, amb el nostre Programa de Responsabilitat Social Corporativa, Terrats Verds (Green Roofs)
A CeGe donem suport a l’Objectiu 11, que té com a finalitat fer que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resistents i sostenibles. Específicament, treballem en el suport de l’Objectiu 11.7, que busca proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones, els nens, la gent gran i les persones amb discapacitats.

Es necessita una acció urgent per revertir la situació actual, en què la gran majoria dels residents urbans respiren aire de mala qualitat i tenen un accés limitat al transport i als espais públics oberts. Amb les àrees ocupades per ciutats que creixen més ràpid que la població, hi ha greus repercussiones per a la sostenibilitat. Amb els projectes Terrats Verds (Green Roofs) que CeGe patrocina, volem democratitzar l’accés als espais verds, recuperar els terrats de tots els veïnats per crear pulmons que ajudin a respirar en la ciutat i proporcionin un espai de desconnexió en un entorn més natural.

És una iniciativa creada a la ciudad de Barcelona, fruit de la sinergia entre tres empreses i entitats (CeGe, El Fil Verd i Gris Verd) que cooperen per promoure aquest projecte ambiental amb valors socials.

Barcelona, la nostra ciutat seu, supera el límit de contaminació de l’aire establert per l’OMS en un 30%, però, al mateix temps, té 95 hectàrees de sostres que són espais verds potencials. Actualment, només s’utilitzen 10 hectàrees, la majoria ubicades en hotels o edificis de luxe.

Vols saber més sobre la nostra oferta de solucions i serveis sostenibles?