Skip to content

Política de medi ambient

Política de medi ambient

A CeGe ens encarreguem de fer realitat les idees i els projectes dels nostres clients. Assegurem que la creativitat i els conceptes més ambiciosos es converteixin en fets, i que ho facin a temps, sense errors, amb la màxima qualitat i en un procés sense ensurts. Ja es tracti de producció, disseny, tecnologia o logística, ens fem càrrec de tot i permetem que el client pugui dedicar-se al seu negoci i a les seves prioritats amb tranquil·litat i eficàcia.

Les certificacions més exigents reconeixen el nostre esforç per respectar i tenir cura de l’entorn. Hem establert un codi intern perquè l’activitat diària del nostre personal tingui un impacte mediambiental mínim. Oferim als clients una gamma de productes “verds” i desenvolupem processos que redueixen la petjada ecològica de la nostra oferta. Fins i tot portem el nostre compromís més lluny: només treballem amb proveïdors que demostren una sensibilitat idèntica a la nostra amb la natura.

Per demostrar el nostre compromís amb la cura de l’entorn, la Direcció de CeGe ha definit un Sistema de Gestió Ambiental segons la norma ISO 14001 basat en els següents principis:

  • Garantir el compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables, i altres requisits que subscrivim voluntàriament, relacionats amb les Arts Gràfiques i amb els aspectes i impactes ambientals de la nostra activitat.
  • Assegurar que la nostra activitat es realitza amb criteris de prevenció de la contaminació, intentant minimitzar el seu impacte ambiental, i amb un enfocament a anàlisis de vida dels nostres productes i serveis.
  • Protegir el medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació i altres compromisos específics pertinents al context de l’organització.
  • Optimitzar el consum de matèries primeres mitjançant la millora dels processos, el reciclat de materials i el tractament adequat dels residus.
  • Implicar, motivar i comprometre a tot el personal, amb l’objecte de buscar la seva participació en la gestió i aplicació del Sistema de Gestió Ambiental, per tal d’aconseguir els objectius i fites establerts dins el marc de la millora contínua del sistema.

La Direcció