Skip to content

memòria anual impresa i digital

Objectius del client

Com cada any, SEAT ha convertit la seva memòria anual en una peça molt important de comunicació corporativa, amb dissenys renovats i aportant nous formats. 

L’objectiu és fer arribar amb força la informació més rellevant de l’empresa a tots els seus stakeholders.

La memòria anual d’una empresa és un important element de comunicació corporativa, permet donar a conèixer els valors i la missió de l’empresa, els seus projectes més destacats i els seus resultats. Les empreses hi comuniquen també les seves iniciatives socials i mediambientals. I resulta un excel·lent vehicle per presentar els projectes i les estratègies de futur, reforçant així la confiança dels accionistes, els equips interns i els partners estratègics.   

Solució de CeGe

L’equip de CeGe està compost per professionals especialitzats en la creació i la gestió de continguts corporatius, inclosa l’edició, la redacció i la traducció, el disseny gràfic i la maquetació, l’elaboració d’infografies i la fotografia. Tot això, coordinat per un interlocutor únic.

Es tracta d’un procés llarg i complex en el qual intervenen molts professionals de l’empresa. Aquest procés integrat permet ajustar-se als exigents timings d’aquest tipus de publicacions anuals sota criteris d’absolut rigor i sense incórrer en errors.

La memòria anual impresa i digital de SEAT de 2020 s’ha editat en castellà i anglès. Això últim, ha donat com a resultat un Design-to-web dinàmic, àgil, que permet tenir una visió general molt completa i, si es vol, aprofundir en tots els detalls.

Portada memòria anual impresa i digital SEAT
Nous productes en memòria anual impresa i digital
memòria anual seat secció sostenibilitat
Memòria anual impresa i digital SEAT 2020
Memòria anual impresa i digital SEAT innovació
Memòria anual impresa i digital SEAT 2020
Memòria anual impresa i digital SEAT vista desktop
Memòria anual digital a dispositius mòbils
Vista de memòria anual impresa i digital dispositius mòbils

Altres projectes que poden interessar-te

Tens un projecte per a nosaltres?