Skip to content

Catàleg Comercial Multimèdia

Objectius del client

  • Assegurar que la informació comercial i logística de la força de vendes està sempre al dia i actualitzar el sistema de presentació.
  • Reduir costos i temps dedicat a l’edició i actualització de continguts, també per a clients clau o segments concrets.
  • Optimitzar el procés de distribució dels continguts.
  • Aprofitar en major mesura l’equip (iPad en aquest cas) amb què compta cada membre de la seva força de vendes.

Solució de CeGe

Tenint en compte les necessitats del client, es proposa la implementació de CatalogPlayer en el procés de comunicació en dos fluxos: Empresa-Comercial i Comercial-Client:

  • Permet a l’equip de màrqueting la centralització dels continguts dels productes i marques amb el tauler de gestió en línia, així com la seva distribució unificada segons perfils i grups de treball comercials.
  • S’utilitza l’APP per a tablets de CatalogPlayer per a la presentació multimèdia i interactiva dels productes de la companyia, augmentant l’experiència d’usuari i millorant-ne la imatge corporativa.
  • S’automatitza la creació de fitxes de producte en pdf, fet que garanteix que l’equip comercial disposi sempre de l’última versió i redueix el cost de manteniment i distribució de fitxes comercials.
  • Es resol la necessitat de generar continguts a mida per a clients clau o de segments concrets gràcies a la possibilitat de crear, al moment des de la mateixa APP, agrupacions de productes que poden ser compartits amb el client sense necessitat de facilitar la totalitat del catàleg.
  • S’obtenen automàticament tot tipus d’estadístiques d’utilització de la informació de la companyia i s’unifica el canal de comunicació amb els comercials i entre ells i els seus clients.
Catálogo Comercial Multimedia 4
Catálogo Comercial Multimedia 3
Catálogo Comercial Multimedia 2

Altres projectes que poden interessar-te

Tens un projecte per a nosaltres?