Skip to content

Memòria anual corporativa

Objectius del client

Al seu informe de l’exercici 2019, Crèdit Andorrà i la seva Fundació van desenvolupar tres publicacions que engloben la informació financera de l’entitat, l’informe corporatiu d’activitats centrat en els èxits i objectius de la companyia, i la Memòria de responsabilitat social de la seva Fundació. Necessiten la seva producció integral, en un únic partner que gestioni tot el procés.

Solució de CeGe

A CeGe ens hem encarregat de dissenyar, editar, maquetar i publicar les diverses publicacions, tant en format digital com imprès i en versió bilingüe (català i anglès).

Els documents impresos s’han produït, en línia amb els valors mediambientals de la companyia, amb la mínima petjada ecològica.

Gràcies a la fluïda coordinació entre els equips de disseny i edició, s’ha potenciat el seu valor visual i gràfic per a destacar els resultats i missatges més rellevants, amb infografies i gràfics animats.

Altres projectes que poden interessar-te

Tens un projecte per a nosaltres?