Skip to content

Publicacions corporatives: Portal i gestor de continguts on-line

Objectius del client

CaixaBank Research té com a objectiu crear i divulgar coneixement a partir de la investigació i l’anàlisi econòmica, afegint valor al procés, estimulant el debat i afavorint la divulgació dels grans temes de l’entorn socioeconòmic del nostre temps, situant-los a l’abast del major nombre possible de persones i empreses, sense renunciar, en cap cas, al rigor científic i metodològic.

Se sol·licita a CeGe un projecte de conceptualització, disseny i implementació d’un nou portal de coneixement que permeti maximitzar la divulgació del contingut, reduir els temps de publicació en línia, i optimitzar el procés de producció.

Solució de CeGe

Es realitza un treball estratègic de benchmarking i anàlisi dels continguts produïts, i se suggereix una nova estructura de la informació basada més en articles d’investigació que en publicacions.

Es proposa desenvolupar un portal web basat en Liferay, amb tecnologia 100% responsive (adaptada a tablets, smartphones, etc.), juntament amb la posada en marxa de la plataforma K4 de CeGe per a la creació i publicació dels continguts per part dels economistes de CaixaBank Research.

El projecte es conceptualitza, dissenya i implementa en el temps i cost previst, i es considera una referència en el sector.

Comunicació digital CaixaBank
Butlletí en gestor de continguts
mailing en gestor de continguts en línia

Altres projectes que poden interessar-te

Tens un projecte per a nosaltres?