Skip to content

Memòria anual 2022 Mutua Madrileña

Objectius del client

Mutua Madrileña és un dels grups asseguradors espanyols més grans.

El seu àmbit d’actuació inclou els principals rams d’assegurances, la gestió d’actius mobiliaris i immobiliaris, així com l’oferta de solucions d’estalvi i inversió, mobilitat i serveis de valor afegit per als clients.

Solució de CeGe

En col·laboració amb el departament de Comunicació Interna i Reputació Corporativa, ens ocupem de dotar les publicacions d’un caràcter editorial modern i creatiu que els aporti un valor diferencial i que faciliti la comprensió i la comunicació dels continguts.

El projecte inclou la versió digital dels tres informes: Informe anual, Informe de Govern Corporatiu i Informe de Comptes Anuals.

Portada memoria anual Mutua Madrileña ceGe
Memoria anual Mutua Madrileña 2022 ceGe
Memoria anual impresa Mutua Madrileña 2022

Altres projectes que poden interessar-te

Tens un projecte per a nosaltres?