Skip to content

Disseny i edició de publicacions corporatives: Web corporativa

Objectius del client

La Barcelona Graduate School of Economics és un centre de formació de postgrau per a economistes per a màsters de primer nivell mundial. El centre s’ha situat en els seus vuit anys d’existència entre els cinc millors d’Europa.

L’objectiu principal era millorar la visibilitat, l’exposició del valor dels cursos que ofereix als seus potencials alumnes, actualitzant la presentació gràfica i articulant el discurs d’una manera més pròxima i contínua. Aquesta millora i la conjunció del missatge i de la imatge de l’escola dirigit al seu públic hauran contribuït finalment a l’efectivitat de la cadena comercial principal de Barcelona GSE.

Solució de CeGe

Es va realitzar un projecte distribuït en tres fases: una primera d’anàlisi de tots els elements de comunicació de Barcelona GSE, on i off-line, i un benchmarking web dels centres de formació d’economia més prestigiosos globalment.

La segona fase va partir de la primera per confeccionar la proposta de comunicació, i establir l’arquitectura de continguts i la seva presentació gràfica. Paral·lelament es va realitzar un document tècnic profund i detallat que permetés escollir la millor opció de sistema de gestió de continguts sobre el qual edificar la pàgina web.

La tercera fase de construcció, en què es va realitzar la programació del lloc web seguint les directrius establertes en l’anterior fase de conceptualització i definició.

Ens hem basat en el llenguatge de programari obert Drupal i hem aprofitat tot el potencial. El projecte, en totes les fases, es va dur a terme en 10 mesos.

Altres projectes que poden interessar-te

Tens un projecte per a nosaltres?